Sahadža Jooga Pärnu Te ei saa teada oma elu tähendust enne kui Te pole ühenduses Teid loonud jõuga

Sahadža Jooga - mis see on?

Kundalini ja Eneserealisatsioon

Sahadža Jooga - see on praktiline meditatsioon, mille tulemusena toimub muutus inimese teadvuses, mis lubab edasi liikuda inim-evolutsiooni järgmisele astmele.Sahadža Jooga avastajaks ja loojaks on Šri Matadži Nirmala Devi.1970 aastast alates on ta levinud üle maailma, enam kui 100 riigis. Sahadža tähendab “spontaanne”, Jooga -“liit ise endaga”. See tähendab, et saavutatakse Eneseteostus, mis on alati olnud eesmargiks vaimsetes traditsioonides. Sahadža Jooga teadmised on väga iidsed, kuid selleni jõudsid vähesed gurud ja andsid seda edasi üksikutele õpilastele, kui mitte öelda üksikutele väljavalitud õpilastele.Varasematel aegadel oli raske saada Eneseteostust. Tänu Šri Matadžile on täna see kättesaadav kõigile seda soovivatele inimestele. Spontaanne massiline Eneseteostus on tuhandete inimesete reaalne kogemus. Me elame suhtelises maailmas, kus on palju erinevaid kontseptsioone ja ideid ja ainuke instrument meie uurimustes on meie mõistus. Kuna puuduvad normid, mille abil võib eristada tõelisi õpetajaid valedest, on paljud tõeotsijad viidud segadusse ja neid on petetud ise-hakanud gurude poolt, kes on olnud orienteeritud kas võimule või rahale, mitte aga Vaimu poole.Läbi Sahadža Jooga mediteerimise saavutab teadvus uue dimensiooni, kus absoluutset Tõde võib tunnetada vahetult meie kesknärvisusteemi poolt. Mediteerimisel meie vaimne tõus toimub ilma lisajõupingutusteta: nagu seem-nest kasvab suureks puu. Füüsiline, psüühiline ja emotsionaalne tasakaal on vaimsel tõusmisel kui lisaeffekt.

 
 Tule programmile!
 
Tšakrad ja kanalid
 
Šri Matadži portree

Mediteerides Sahadža Joogas tunnetab inimene, et me ei ole keha, ei tarkus, ei ego, ei meie eelarvamused, ei emotsioonid, intellekt vaid midagi igavest, mis asub südames ja on puhtas ja terves olekus Vaimuga. Vaim – tõeliste teadmiste allikas, rahu ja rõõmuallikas.Eneseteostus (teine sündimine, satori, valgustamine) - meie ühendus meie Vaimuga ja seda ühendust, nägu räägib Šri Matadži, on õigus saada igal inimesel alates sünnist.


“Kõigi jaoks on tähtsad teadmised oma juurtest.

Sahadža Jooga võimaldab igaühel saada oma Vaimu juhiks” Šri Matadži Nirmala Devi.

Rohkem: Šri Matadži vastused otsijate küsimustele (Brisben. 5.mai 1987.a. avalikul programmil)